Copyright And Privacy Policy

If you are interested in linking, quoting, or reprinting articles from Valdopatarimai.lt in whole or in part, please do read our copyright policy:

Linking to Valdopatarimai.lt

You are welcome to use short quotes from Valdopatarimai.lt in your website or blog as long as proper credit is given.

Always provide a hyperlink (full URL) to the article where the quote is from and do not use techniques (like rel=nofollow) that try to hide credits from search engines. Copy quoted material exactly, enclose it in quotations marks, and mention Valdopatarimai.lt immediately before or after the quote.

You may however not use an IFRAME tag when linking to content on Valdopatarimai.ltas that will hide the original URL in the browser’s address bar.

Reprint Permission If you are interested in reprinting any of the content from Valdopatarimai.lt on your web site, weblog or in your publication, please contact us at  with your request. Articles from Valdopatarimai.lt can be reprinted only after permission. In most cases, I would expect to be paid for this. You may not republish an entire Valdopatarimai.lt post without an approval.

For Print media You must print the full Internet address of the article with your story. Since some web addresses can be long, you may use bit.ly to shorten the URLs before publication.

Copyright Violation and Misuse We take plagiarism very seriously. If we discover a website or blog republishing our RSS feeds or website content illegally, we will file a formal DMCA complaint with their advertising partners (like Google AdSense) and the abuse department of their web hosting company.

Privacy Policy for www.valdopatarimai.lt If you require any more information or have any questions about our privacy policy, please feel free to contact us by email at admin@valdopatarimai.lt. At www.valdopatarimai.lt, the privacy of our visitors is of extreme importance to us. This privacy policy document outlines the types of personal information is received and collected by www.valdopatarimai.lt and how it is used.

Log Files Like many other Web sites, www.valdopatarimai.lt makes use of log files. The information inside the log files includes internet protocol ( IP ) addresses, type of browser, Internet Service Provider ( ISP ), date/time stamp, referring/exit pages, and number of clicks to analyze trends, administer the site, track user’s movement around the site, and gather demographic information. IP addresses, and other such information are not linked to any information that is personally identifiable.

Cookies and Web Beacons www.valdopatarimai.lt does use cookies to store information about visitors preferences, record user-specific information on which pages the user access or visit, customize Web page content based on visitors browser type or other information that the visitor sends via their browser.

DoubleClick DART Cookie .:: Google, as a third party vendor, uses cookies to serve ads on www.valdopatarimai.lt. .:: Google’s use of the DART cookie enables it to serve ads to users based on their visit to www.valdopatarimai.lt and other sites on the Internet. .:: Users may opt out of the use of the DART cookie by visiting the Google ad and content network privacy policy at the following URL – http://www.google.com/privacy_ads.html and https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Some of our advertising partners may use cookies and web beacons on our site. Our advertising partners include …. Google

These third-party ad servers or ad networks use technology to the advertisements and links that appear on www.valdopatarimai.lt send directly to your browsers. They automatically receive your IP address when this occurs. Other technologies ( such as cookies, JavaScript, or Web Beacons ) may also be used by the third-party ad networks to measure the effectiveness of their advertisements and / or to personalize the advertising content that you see.

www.valdopatarimai.lt has no access to or control over these cookies that are used by third-party advertisers.

You should consult the respective privacy policies of these third-party ad servers for more detailed information on their practices as well as for instructions about how to opt-out of certain practices. www.valdopatarimai.lt’s privacy policy does not apply to, and we cannot control the activities of, such other advertisers or web sites.

If you wish to disable cookies, you may do so through your individual browser options. More detailed information about cookie management with specific web browsers can be found at the browsers’ respective websites.

Autorinės teisės ir privatumo nuostatos

Jeigu norite cituoti, sukurti nuorodą į mūsų svetainę ar perspausdinti straipsnius iš www.Valdopatarimai.lt svetainės prašome susipažinti su nuosavybės teisėmis: Galite naudoti tik ištraukas iš straipsnių (ne daugiau kaip 3-4 sakiniai) tol, kol paliekate tiesioginę nuorodą į straipsnį, kurį cituojate. Visada palikite paprastą nuorodą (pilną adresą iki straipsnio) į šaltinį, iš kurio imate citatą ir nenaudokite jokių technikų, kaip kad pavyzdžiui javascript nuorodos ar nofollow siekiant nuslėpti nuo paieškos sistemų šaltinį, kurį cituojate. Cituojant naudokite kabutes ir nekeiskite jokios sakinio dalies. Nuorodą į www.Valdopatarimai.lt konkretų šaltinį pateikite iškart po citatos uždarymo. Negalima naudoti iframe puslapio įrėminimo, tam kad būtų maskuojamas www.Valdopatarimai.lt adresas vartotojo naršyklėje.

Perspausdinimo leidimas Jeigu norite perspausdinti bet kurią Valdopatarimai.lt svetainės dalį, prašome susisiekti adresu admin@valdopatarimai.lt su konkrečiu prašymu. Straipsniai iš www.Valdopatarimai.lt gali būti perspausdinti tik su raštišku mūsų leidimu. Dažniausiai už tai gali tekti sumokėti. Jūs negalite perspausdinti viso www.Valdopatarimai.lt straipsnio be mūsų leidimo.

Spaudai Spaudoje išspausdintą straipsnį būtina prirašyti pilną straipsnio URL adresą. Autorinių teisių pažeidimai Mes reaguojame į plagiarizmą labai rimtai. Radus kitą interneto svetainę ar tinklaraštį perspaudinant mūsų RSS srautą nelegaliai, mes užpildome formalų DMCA skundą tos svetainės reklaminiams partneriams (pav. Google Adsense) ir pranešame svetainei prieglobą suteikusiai kompanijai.

Privatumo nuostatos www.valdopatarimai.lt svetainei Jeigu jums reikia daugiau informacijos apie mūsų privatumo politiką, prašome susisiekti adresu admin@valdopatarimai.lt Mūsų lankytojų privatumas yra ypač svarbus prioritetas. Šios privatumo nuostatos apibūdina, kokia informacija yra renkama, laikoma bei panaudojama www.valdopatarimai.lt svetainėje. LOG failai Kaip ir dauguma interneto svetainių, www.valdopatarimai.lt naudoja log failus. Informacija log failų viduje susideda iš jūsų IP adreso, interneto naršyklės versijos, interneto tiekėjo, apsilankymo datos, atėjimo vietos, išėjimo puslapio, ir paspaudimų skaičiaus, kurie padeda analizuoti trendus, administruoti svetainę, sekti lankytojų navigaciją svetainėje, rinkti demografinę informaciją. IP adresai ir kita panaši informacija nėra siejama su konkrečiais asmenimis.

Slapukai ir interneto švyturiai www.valdopatarimai.lt naudoja slapukus (angl. cookies) saugoti informacijai apie lankytojų nuostatas, išsaugo specifinę lankytojų informaciją, kuriuose puslapiuose jie lankosi, pritaiko interneto puslapio išvaizdą atsižvelgiant į lankytojo naršyklę ir kitą informaciją, kurią ji siunčia svetainės serveriui.

DoubleClick DART slapukas .::Google, kaip trečioji šalis, naudoja slapukus rodyti reklaminius skydelius www.valdopatarimai.lt svetainėje. .::Google naudoja slapuką, pavadinimu DART, kuris pritaiko lankytojams rodomą reklamą atsižvelgiant į jų naršymo istoriją Internete. .::Lankytojai gali nurodyti, jog DART slapukas nebūtų naudojamas jiems teikti specialiai pritaikomą reklamą apsilankę Google kompanijos svetainėje http://www.google.com/privacy_ads.html ir https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Kai kurie mūsų reklamos partneriai gali naudoti slapukus mūsų svetainėje. Mūsų reklamos partneriai: Google Šie trečiųjų šalių reklamos serveriai ar reklamos tinklai naudoja technologiją reklaminiams pranešimams ir nuorodoms rodyti www.valdopatarimai.lt svetainėje. Jie automatiškai gauna jūsų IP adresą, kai sugeneruojami reklaminiai skydeliai. Kitos technologijos (kaip kad slapukai, JavaScript ar Interneto Švyturiai) gali būti naudojamos trečiųjų šalių reklamos tinklų matuoti reklamos efektyvumą ir/ar personalizuoti jūsų matomą turinį.

www.valdopatarimai.lt neturi priėjimo ir kontrolės minėtiems slapukams, kurie yra generuojami trečiųjų šalių.

Dėl aukščiau minėtų privatumo nuostatų jūs turėtumėte pasikonsultuoti su atitinkamomis trečiosiomis šalimis, jeigu norite atsisakyti dalyvauti jų vykdomoje praktikoje. www.valdopatarimai.lt privatumo nuostatos negalioja šiems reklamos tinklams, ir mes nekontroliuojame jų ir kitų reklamuojamų svetainių daromų veiksmų.

Jeigu norite panaikinti slapukų naudojimą , galite tai padaryti kiekvienoje naršyklėje individualiai. Detalesnės informacijos, kaip tai padaryti ieškokite konkrečios naršyklės oficialioje interneto svetainėje.