Liūto Ženklo Vaikai

Liūto ženklo vaikas turi menininko prigimtį, ir jos nieku gyvu nereikia slopinti, antraip jis visą gyvenimą bus paniuręs ir užsidaręs arba visiškai praradęs valią. Jis būna labai nelaimingas, jei klasėje nėra pirmūnas, sporto rungtynių arba žaidimų nugalėtojas. Labai dažnai šis troškimas būti pirmajam tampa pažaidos akmeniu santykiuose su bendraamžiais, taip pat broliais ir seserimis.

Lion with Sun and SwordIš prigimties Liūtas yra patiklus, bet apgavystę prisimena dar ilgai ir neatleidžia jokio nedoro elgesio, todėl tėvai visada turi būti labai teisingi ir laikytis vaikui duoto žodžio. Taip pat su Liūtu reikia kalbėti rimtai – kaip lygus su lygiu. Jau pirmaisiais vaiko gyvenimo metais atkreipkite dėmesį į jo gabumus ir polinkius, kad juos galėtumėte nukreipti teigiama linkme. Liūtas dirba atkakliai ir tikslingai, jei mato perspektyvą. Labiausiai šį vaiką padrąsina pasiekti laimėjimai – aplinkinių vertinimas ir pelnytas pripažinimas skatina jį stengtis dar labiau.

Šio ženklo vaikams reikėtų anksti keltis ir iš karto įsitraukti į dienos darbus, todėl saikingas spartietiškas auklėjimas padės jam išlaikyti gerą formą. Nors Liūtas atrodo ištvermingas, vis dėlto jis yra labai lengvai pažeidžiamas: nemalonumai, nervinė įtampa ir stresas pirmiausia nepalankiai veikia širdį. Stebėkite vaiko sveikatą – jis pats stengiasi pervertinti savo jėgas ir nekreipia dėmesio į nedidelius negalavimus.

Nesišaipykite iš mažojo Liūto pomėgio pasigirti – šitaip pasireiškia vaiko noras būti pirmam.

Introductorius ad Judicia Astrologiae - caption: ´Drawing of Leo, the sign of the Zodiac for July´Tegul vaikas namie atlieka atsakingas ir aukštai vertinamas pareigas, kad darbu išsikovotų autoritetą. Patikėkite jam rūpintis mažesniais vaikais. Stebėkite, kokius draugus jis renkasi, nes savo bendraamžiams Liūtas kelia ne itin didelius reikalavimus.

Išmokykite Liūtą gerbti kitus žmones, neleiskite jam tapti šeimos tironu. Pripratinkite vaiką suvaldyti savo pykčio protrūkius, tada Liūtui būdingas kilnumas ir geraširdiškumas galės netrukdomai vystytis.

Vaiką dovanomis apdovanokite atsargiai – mažasis Liūtas anksti pripranta prie brangių žaislų.

Leiskite Liūtą į įvairius būrelius – taip ugdysite jo meninius ar muzikinius gabumus. Tegul vaikas pats pasirenka būrelius.

PrastaiPuiku (No Ratings Yet)
Loading...

Jūsų komentaras:

Your email address will not be published. Required fields are marked *
Patarimų Archyvas
© 2009-2021 ValdoPatarimai.lt Visos teisės saugomos.
Pateiktą informaciją draudžiama kopijuoti ir skelbti kitose svetainėse.
Privacy policy